பரமக்குடி வைகையாற்றின் கரையோரத்தில் பனை விதைகளை விதைத்த சித்தர்கூடம் பரம்பை களப்பணி நண்பர்கள்

பரமக்குடி வைகையாற்றின் கரையோரத்தில் 5 ஆயிரம்  பனை விதைகளை விதைக்க முடிவு செய்து, முதற்கட்டமாக ஆயிரம் பனை விதைகளை சித்தர்கூடம் பரம்பை களப்பணி நண்பர்கள் அமைப்பு இளைஞர்கள் விதைத்தனர்.
மண்வளம் மற்றும் நிலத்தடி நீரை சேமிக்கும் தன்மையுடைய பனை மரங்களை காக்கும் பொருட்டு  தோட்டக்கலை துறை மூலம் பனை விதைகளை வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனையடுத்து, பரமக்குடி நகர்ப் பகுதி இளைஞர்கள்  இளைஞர்கள் சித்தர்கூடம் பரம்பை களப்பணி நண்பர்கள் அமைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.இவர்கள்,  தோட்டக்கலைதுறை உதவியுடன் ஆயிரம் பனை விதைகளை வாங்கி. நேற்று வைகை ஆற்றின் கரையோரம் மணி நகர் முதல் காட்டு பரமக்குடி வரை விதைத்துள்ளனர்.மேலும்,  பரமக்குடி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட ஊராட்சிகளிலும் இந்த பனை விதைகளை விதைக்க திட்டமிட்டுள்ளனர்.இதன் மூலம் அழிந்துவரும் பனை மரங்களை பாதுகாத்திடவும், பனை மரங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் விழிப்புணர்வு  பிரச்சாரங்களிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
செள.திலிப்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *