மருத்துவர் சைமனின் உடல் மறு அடக்கம் செய்வதற்கு மாநகராட்சி மறுப்பு

சென்னையில்  கொரோனாவில் பலியான மருத்துவரின் உடலை மறு அடக்கம் செய்வதற்கு சென்னை மாநகராட்சி வாய்ப்பில்லை என தெரிவித்துள்ளது திருமண விழா ஆனந்த சிவமணி கோரிக்கையை நிராகரித்தது சென்னை மாநகர தொட்டால் இருந்து உடலை மறு அடக்கம் செய்வது என்பது இயலாத பொது சுகாதார நிறுவன அறிக்கை சுட்டிக் காட்டி சென்னை மாநகராட்சி ‘விளக்கம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *