வேலையின்மையில் தமிழகம் முதலிடம்

புரட்டிப் போட்ட பொருளாதாரம் மந்தம் பல லட்சம் பேர் வேலை இழப்பு தேசிய அளவில் தமிழகம் முதலிடம் பிடிக்கிறது வேலையின்மை ஆய்வில் அதிர்ச்சித் தகவல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *