பரமக்குடி ஈஸ்வரன் கோவில் கோபுர கலசம் 5 இருந்ததில் நேற்று அடித்த காற்றில் ஒன்று விழுந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *